SVETOVALEC ZA KAKOVOST

svetovalec

 

Projekt Svetovalec za kakovost, ki je pod vodstvom Andragoškega centra RS potekal v letu 2011, sta sofinancirala Evropski socialni sklad (85%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina se je za svetovalko za kakovost usposobila Helena Furlan, ki je od takrat tudi članica nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost in je skupaj s sodelavci izvedla različne aktivnosti za razvoj kakovosti. Koncept dela svetovalca izhaja iz prepričanja, da ena oseba ne more zagotavljati kakovosti, pač pa lahko pomaga celotnemu kolektivu pri odločanju in načrtovanju dejavnosti v zvezi s kakovostjo.

 

Svetovanje za kakovost izobraževanja odraslih je proces, v katerem svetovalec za kakovost čim bolj strokovno svetuje, kako učinkovito, sistematično in stalno presojati kakovost lastnega dela ter v organizaciji koordinira različne aktivnosti zaposlenih za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

 

Namenjeno je:

 

  • učiteljem, ki sodelujejo pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja odraslih,
  • strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih,
  • drugemu osebju izobraževalne organizacije,
  • vodstvenemu osebju v izobraževalnih organizacijah, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih.

 

Konceptualno zasnovo dela nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost v Sloveniji razvija in koordinira Andragoški center RS. Povezovanje strokovno usposobljenih svetovalcev spodbuja in omogoča nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na področju kakovosti med seboj povezuje različne izobraževalne organizacije.

 

Kontakt:

Helena Furlan 05 366 47 50 ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si