Svetovanje

 

 

Svetovanje splošna

Današnji čas od vseh zahteva, da:

 

  • sami prevzamemo odgovornost za svoj razvoj in se vključujemo v vseživljenjsko učenje,
  • smo pozitivni in
  • si nenehno ustvarjamo nove priložnosti, iščemo pravo pot do znanj, spretnosti in zaposlitve.

 

ZAKAJ PRITI PO INFORMACIJE, NASVET?

Informacij je veliko, zato nas pravi nasvet, izkušnje strokovnjaka lahko hitreje usmerijo do željenega cilja in prihranijo naš denar. Velikokrat se niti ne zavedamo kakšne možnosti obstajajo, kaj vse smo se v življenju že naučili v različnih situacijah, od bližnjih oseb, s prostovoljnim delom, z aktivnostmi v različnih društvih ali še kako drugače. Da bi te možnosti, neformalna znanja, spretnosti, ozavestili in nadgradili ter izkoristili za svoj nadaljnji razvoj, za boljši jutri, potrebujemo dodatne uporabne informacije in strokoven nasvet.

 

ZA KOGA?

Brezplačno strokovno individualno svetovanje na Ljudski univerzi Ajdovščina je namenjeno vsem, ki želite storiti nekaj zase in potrebujete pomoč, podporo pri:

  • razvoju vaše večje prožnosti na trgu dela,
  • razvoju ali spremembi svoje poklicne kariere,
  • ugotavljanju in ovrednotenju svojega “skritega” znanja, spretnosti ter možnosti priznavanja znanj,
  • spretnosti z NPK (nacionalnimi pok. kvalifikacijami),
  • izbiri najbolj ustreznega izobraževanja, usposabljanja?

 

KAJ, KDO IN KAKO?

Brezplačno informiranje in svetovanje izvaja usposobljena oseba z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju odraslih. Poteka v obliki poglobljenega individualnega pogovora, na podlagi katerega se pripravi osebni izobraževalni načrt in temelji na pozitivnem pristopu, zaupanju, odgovornem ter aktivnem sodelovanju udeleženca s svetovalcem. Prisluhnili bomo vašim željam, potrebam in interesom. Pomagali vam bomo poglobljeno razmisliti o sebi, o možnostih potrjevanja neformalnih znanj (npr. v postopku za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije), o možnostih za formalno izobraževanje, učenje in sofinanciranje izobraževanja. Skušali vas bomo spodbuditi in usmeriti, da se v procesu svetovanja odločite za rešitev, ki je za vas najprimernejša, najhitrejša in najcenejša za dosego željenega cilja.


SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v juliju 2016 na podlagi razpisa izbralo Ljudsko univerzo Nova Gorica kot nosilno organizacijo za izvedbo Informiranja in svetovanja ter Ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 v okviru Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za Severnoprimorsko regijo. Gre za šestletni projekt SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022, s poudarkom na manj izobraženih.

 

Ljudska univerza Ajdovščina je partner v konzorciju za Goriško. Skupaj z ostalimi partnerji ŠC Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom aktivno izvajamo informiranje in svetovanje (po modelu ISIO). Vseživljenjsko učenje bomo približali čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje  izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.  Namen je  izboljšanje  kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Informirali in svetovali bomo pred vključitvijo v izobraževalni proces, med samim izobraževanjem in ob zaključku. Ob tem bomo izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, ki bodo posamezniku kot povratna informacija in spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa povratna informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja in kompetence podjetje potrebuje.

 

SODELOVANJE S KLJUČNIMI DELEŽNIKI


Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, kjer je še posebej poudarjen pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih, saj pomeni to za delodajalce dodatno spodbudo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu, kar ponovno deluje kot motiv za večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja. Povezali smo se in sodelovali bomo s podjetji iz občin Ajdovščina in Vipava.  

 

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.2 IZBOLJŠANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH ZA ZMANJŠANJE NESKLADIJ MED USPOSOBLJENOSTJO IN POTREBAMI TRGA DELA

 

SVETOVANJE ISIO - INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH


Svetovanje ISIO na Ljudski univerzi Ajdovščina ponuja odraslim informacije o različnih možnostih za izobraževanje in učenje. Svetovanje je brezplačno in zaupno. Lahko poteka osebno, skupinsko, po telefonu ali elektronski pošti. Namenjeno je predvsem brezposelnim in manj izobraženim osebam, starejšim, priseljencem, mlajšim odraslim in osebam, ki so že dlje časa oddaljene od trga dela z namenom vključitve v razna izobraževanja ali usposabljanja za odrasle, kot so programi za dvig in pridobivanje splošnih kompetenc ter razni programi za pridobivanje in izboljšanje poklicnih zmožnosti.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Nosilni partner je LUNG, ostali partnerji pa še Ljudska univerza Ajdovščina in Posoški razvojni center.

 

URNIK: od ponedeljka do petka med 8h in 16h

 

Informacije: 05 366 47 750, info@lu-ajdovscina.si.

 

Koristne informacije:

Portal za zaposlitve

Portal za zaposlitve ni komercialnega namena in je za uporabnike brezplačen. Ta portal je namenjen slovenskemu gospodarstvu, da vsi skupaj ublažimo posledice brezposlenosti, ki sledijo po karanteni.

Do poratala dostopate na tej povezavi:   https://zaposlitve.org.   

 

 

isiologotipi svetovanje