Svetovanje

Središče za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih - ISIO

 

isio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj v svetovanje?

Ker posameznik na enem mestu najde vse informacije o možnostih izobraževanja, iskanja zaposlitve, razvoja kariere, načrtovanja učenja, osebne in poklicne rasti.

 

Kdo vam svetuje?

 

anja2Brezplačno svetovanje poteka:

OSEBNO na Ljudski univerzi Ajdovščina, po predhodnem dogovoru 

PO TELEFONU na številki 05 366 47 52, 051 20 26 28 

po ELEKTRONSKI POŠTI na anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

PREKO SPLETA

mag. Anja Jamšek Furlan

Svetovanje se izvaja vsak dan, od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00. Zaradi omejitev v luči epidemije Covid-19 se osebno svetovanje v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina, trenutno ne izvaja. 

 

Za koga?

ZA BREZPOSELNE

 • pomoč pri iskanju zaposlitve
 • pisanju življenjepisa in ponudb za delo
 • formalnemu ali neformalnemu izobraževanju
 • prekvalifikaciji

ZA UPOKOJENCE

 • kako aktivno preživeti prosti čas
 • možnosti neformalnega izobraževanja
 • delavnice in tečaji

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

 • odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa
 • organizaciji in poteku učenja
 • odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje in učenje
 • načrtovanju nadaljnje izobraževalne in poklicne poti
 • razvoju osebne in karierne poti v vseh življenjskih obdobjih

ZA ZAPOSLENE

Zaposleni, ki potrebujejo pomoč ali nasvet glede izobraževanja, poklicnega razvoja, razvoja kariere itd., več informacij najdejo na tej povezavi

 

ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj sem se odločil/la za svetovanje?

Svetovalka mi je pomagala pi iskanju službe, pisanju življenjepisa in prošnje za delo. (Erika)

V šoli mi ni šlo, svetovalka me je usmerila na PUM-O. (Ajda)

Vedno so prijazni, svetujejo mi o različnih oblikah brezplačnega izobraževanja. (Dragica)

Ker je brezplačno. (Tine)

 

Varujemo vaše podatke

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojno – raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za šolstvo in šport, ki financira delovanje svetovalnega središča in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti ali spletnem pogovoru prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za šolstvo in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v svetovalnih središčuih vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču Ljudska univerze Ajdovščina.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina. Upravljalec centralne zbirke osebnih podatkov pa je Andragoški center RS, Šmartinska 134/a, Ljubljana.