Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine

oblikovalka mala

 • Ste brezposelni in imate znanje šivanja?
 • Vas zanima razvoj, izdelava, aranžiranje in prodaja tekstilnih izdelkov, ki bodo tržno zanimivi za kupce iz različnih področij?
 • Kje dobiti ideje, kako povezati tradicijo in modne trende?
 • Kako začeti svojo podjetniško pot, zagotavljati kakovost in ekonomičnost dela ter zadovoljiti kupce, ki želijo nekaj več?
 • S kom in kako se povezati?

 

Temeljni cilj programa je usposabljanje brezposelnih žensk z znanjem šivanja, zato, da bi izdelovale različne tekstilne izdelke na podlagi tradicije oz. ljudskega izročila, ki bi jih bile zmožne tudi prodajati na trgu ali za znanega kupca. V programu si udeleženke pridobijo oz. razvijejo različne zmožnosti/kompetence in se usposobijo za opravljanje ključnih del na področju izdelovanja tekstilnih izdelkov s tradicionalnimi elementi. Program traja 285 ur.

 

Vsebine

KULTURNA DEDIŠČINA IN TEKSTILNI IZDELKI

 • Izročilo in pomen ohranjanja kulturne dediščine,
 • tekstilni izdelki kot del kulturne dediščine naše regije.

 

SNOVANJE IN IZDELOVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV

 • Modni trendi in tekstilni izdelki na turističnem trgu,
 • oblikovanje ideje za razvoj novih tekstilnih izdelkov z uporabo elementov tradicije, od snovanja do izdelave tekstilnih izdelkov,
 • priprava tekstilnih izdelkov za prodajo.

 

RAZMIŠLJAJMO PODJETNIŠKO

 • Računalniško opismenjevanje,
 • pravni vidiki poslovanja,
 • načrtovanje, organizacija in spremljanje delovnega procesa,
 • promocija in trženje,
 • finančno vodenje poslovanja. 

 

Oblikovalke tekstilnih izdelkov  iz Murske Sobote so prejele priznanje  za promocijo učenja in znanja Andragoškega centra Slovenije. Vabljeni k ogledu 3-minutnega filma o programu.

ZGIBANKA

 

Cena usposabljanja je 1200,00 € z DDV (samoplačniki imajo možnost plačila na obroke). Prijave in informacije na 05 366 47 50 ali .


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

2+9=